Mission/Vision/Values

Mission Statement (Kaupapa Matua)

Hillcrest High School’s mission is to value all students, enhancing their self-esteem, academic potential, abilities and sense of responsibility by helping them to develop the knowledge, ideas and skills to become active, independent, caring New Zealanders.

Ko te mahi a Te Kura Tuarua o Tihipuke kaupapa matua, kia whaihua, kia whakapakari i ngaa akonga i o raatou kiritau, maatauranga pitomata, kia kaha ki te kawe me te awhina ki te whanake moohiotanga whakaaro mo oona pukenga hoki ki te kakama kia tu tangata ai ngaa tangata o Aotearoa.

Vision (Whakakitenga)

An innovative educational community that enables students to be lifelong learners who adapt and positively contribute to an ever-changing world.
Ko te hapori auaha matauranga kia aahei ngaa akonga puumau ki te Whakarite i ngaa hua pai mot e taakoha ki teenei ao hurihuri

Values (Uaratanga)

VALUES HOUSES 1

HAKA
Matika mai rã, Tirohia ake kia mau kia ita, i te Mana o Te Kura Matauranga. Whaia kia eke te tuturutanga o tenei kura, kia puta Ã-Ihi,

Ã-Wana, Aue Hi!

Arise, look around you, hold steadfast to the mana of our school, engaging quality education, strive until the authenticity of this school emerges in greatness.

The School acknowledges: Te Iti o Haua, Tauwhare Marae, Ngati Haua, Tainui, Rubal Rapana (Kaumatua)